SK 150

PP Condo在Tha Sala公寓出租!
单间 :1间
浴室 / 厕所 :1间

面积 : 29 平方米。
租金: 6,000 泰铢

有意请联系:

电话号码 : 095-6929788
Line : @skypro

LS063

信息信息:
6,608平方米的土地出售在Bor Hin, San Sai

价钱 :10,000,000泰铢

有意请联系:

电话号码 : 095-6929788
Line : @skypro

L062

信息信息:
536平方米的土地出售在Tha Rua, Doi Sa Ket

价钱 :750,000泰铢

有意请联系:

电话号码 : 095-6929788
Line : @skypro

L059

信息信息:
760平方米的土地出售在San Na Meng. San Sai

价钱 :2,500,000泰铢

有意请联系:

电话号码 : 095-6929788
Line : @skypro

L058

信息信息:
出售土地和仓在Sa Ra Pee 10,288 平方米

价钱 :50,000,000泰铢

有意请联系:

电话号码 : 095-6929788
Line : @skypro

L057

信息信息:
13,536平方米的土地出售在San Kam Phang
价钱 :33,840,000泰铢

有意请联系:

电话号码 : 095-6929788
Line : @skypro

L055

信息信息:
清迈土地和建筑物的销售在San Sai清迈

价钱 :12,500,000泰铢

有意请联系:

电话号码 : 095-6929788
Line : @skypro

L053

信息信息:
800平方米的土地出售临近Wat San Sai Luang清迈

价钱 :3,600,000泰铢

有意请联系:

电话号码 : 095-6929788
Line : @skypro

L052

信息信息:
2,520平方米的土地出售临近清迈国际机场

价钱 :15,750,000泰铢

有意请联系:

电话号码 : 095-6929788
Line : @skypro

L051

信息信息:
土地和建筑物的销售
194.8平方米在Chang Klan,清迈

价钱 :4,500,000泰铢

有意请联系:

电话号码 : 095-6929788
Line : @skypro